آخرین اخبار و رویدادها

سیاست های کلان

سیاست های کلان

لیست قیمت تخت های بیمارستان-واحد پذیرش و ...

لیست نرخ تخت های بیمارستان پاستور نو سهم بیمه قیمت کل تخت ها 1198800 3600000 4تخته 1198800 5040000 2تخته 1198800 6480000 خصوصی 3893400 ...

ادامه