آخرین اخبار و رویدادها

لیست قیمت تخت های بیمارستان-واحد پذیرش و ...

لیست نرخ تخت های بیمارستان پاستور نو سهم بیمه قیمت کل تخت ها 1198800 3600000 4تخته 1198800 5040000 2تخته 1198800 6480000 خصوصی 3893400 ...

اطلاعیه مهم روزآمد واحد پذیرش و ترخیص-لیست ...

بخش حسابداری بیمارستان وزایشگاه خصوصی پاستور نو    دارای سه نفر پرسنل شیفت صبح و عصر جهت پذیرش و ترخیص از ...

ادامه