ليسانس پرستاري

١٣ سال سابقه فعاليت 

٨ سال سابقه سوپروايزر آموزشي

سوابق كاري : 

كسب تنديس نقره كشوري در زمينه آموزش به بيمار در سال ٩٧

دوبار پرستار نمونه 

مسول case method بيمارستان

سوپروايزر آموزش سلامت هم اكنون

سرپرستاري بخش اطفال سال ٨٨

همكاري در بخش هماتولوژي اطفال

جراحي عمومي

زنان

گذراندن دوره هاي مديريت بيمارستاني وأخذ سرتيفيكيت

داراي گواهينامه آموزش مديريت منابع انساني ،

رهبري تحول ، مديريت بهبود فرايندها ، تعالي سازماني

گواهينامه همويژلانس،

گواهينامه CPR

بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد
مدیر عامل بیمارستان
دکتر علی انجم شعاع

سرهنگِ دکتر علی انجم‌شعاع(متخصص بیهوشی) متولد1336

از فعالان انقلابی در سال57 هم‌زمان با انقلاب فرهنگی

جزو فعالان جهادسازندگی در مناطق محروم

شرکت در عملیات‌های مختلف خیبر، والفجر، بدر و کربلا و مرصاد در لباس پزشکی

سرپرست بیمارستان 528 صحرایی سومار 1360

خدمت در بهداری لشکر 77  سال 1364

خدمات پزشکی در نجف اشرف

 

رئیس بیمارستان
دکتر سید بهروز افتخارزاده

ریاست بیمارستان

دکترای عمومی

دوره عالی مدیریت و راهبری مراکز درمانی

10 سال سابقه مدیریت و ریاست بیمارستانی

مدیران ارشد بیمارستان
مسئولین بیمارستان