کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر بهبود کیفیت بیمارستان پاستور نو

11 سال سابقه کار

 

سمت ها: 

 مسئول امور عمومی بیمارستان طالقانی مشهد

 کارشناس EFQM

کارشناس تعالی سازمانی بیمارستان فاطمه زهراء کرمان

کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه دانشگاه

کارشناس بهبود کیفیت و بهداشت محیط بیمارستان بنت الهدی

مدیر بهبود کیفیت بیمارستان موسی بن جعفر(ع) مشهد

بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد
مدیر عامل بیمارستان
دکتر علی انجم شعاع

سرهنگِ دکتر علی انجم‌شعاع(متخصص بیهوشی) متولد1336

از فعالان انقلابی در سال57 هم‌زمان با انقلاب فرهنگی

جزو فعالان جهادسازندگی در مناطق محروم

شرکت در عملیات‌های مختلف خیبر، والفجر، بدر و کربلا و مرصاد در لباس پزشکی

سرپرست بیمارستان 528 صحرایی سومار 1360

خدمت در بهداری لشکر 77  سال 1364

خدمات پزشکی در نجف اشرف

 

رئیس بیمارستان
دکتر سید بهروز افتخارزاده

سرهنگِ دكتر سید بهروز افتخار زاده 

فارغ التحصیل رشته پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دوره عالی مدیریت و راهبری مراكز درمانی نیرو های مسلح

دوره عالی مدیریت درمانی در شرایط بحران

10 سال سابقه مدیریت بیمارستانی

رئیس سابق بیمارستان 550 ارتش مشهد

ارشد بهداشت و درمان ارتش در شمال شرق از 1391 لغایت 1396

 

 

مدیران ارشد بیمارستان
مسئولین بیمارستان