آخرین اخبار و رویدادها

برگزاری مانور دورمیزی زمین لرزه در ...

با توجه به اهمیت موضوع بحران درکل کشور و همچنین نقش بسیار پر رنگ کنترل بحران و بلایا در حوزه ی بیمارستانی در ...

کلاس آموزشی مادران باردار

کلاس های آموزشی جهت مادران محترم باردار در محل جدید خود که روبه روی بیمارستان پاستور ، ابتدای پاستور هشت می ...

ادامه