جزئیات خبر
دستیابی ایران به دانش بومی داروی موثر در تنظیم قند خون
1397/8/9

 رزی گلیتازن از داروهای بسیار موثر در تنظیم قند خون است که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شود؛ بنابراین محققان دانشگاه تهران با انجام طرح پژوهشی "دستیابی به دانش فنی تهیه رزی گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی" با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی موفق به تولید این دارو شدند.
در این پروژه روش های مختلف موجود در منابع برای تهیه داروی مورد نظر جمع آوری و پس از بررسی استراتژی های مختلف سنتز، استراتژی مناسب انتخاب شد.
همچنین شرایط برای تهیه محصول بهینه مورد توجه قرار گرفت. هدف از این طرح دستیابی به دانش فنی تهیه رزی گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی و تدوین اطلاعات تجربی است.