جزئیات خبر
هفته جهانی خود مراقبتی بیمارستان پاستور نو در پارک ملت مشهد
1397/9/6

به مناسبت هفته جهاني  خود مراقبتي و هفته سكته مغزي آموزش چهره به چهره در راستاي سكته مغزي با شعار "سكته مغزي قابل درمان است "جهت ورزشكاران تيم نشاط در پارك ملت و ارائه پمفلت و كنترل فشارخون و قند خون

" بيمارستان پاستور نو "

تيم آموزش خود مراقبتي

منبع خبر:
تصاویر خبر