جزئیات خبر
بازدید ارزیابان آموزشی از بیمارستان پاستور نو
1397/11/9

در مورخ 8 بهمن 1397 ارزیابان آموزشی معاونت درمان از بیمارستان پاستورنو بازدید کرده و کلیه موارد آموزشی و تخصصی پرسنل بالینی بیمارستان را بررسی نمودند

این بازدید از ساعت 8 صبح با صرف صبحانه و جلسه گفتگو آغاز شدو پس از آن بازدید کنندگان به تمام بخش های بیمارستان مراجعه و با پرسنل دیدار و گفتمان کردند و تمامی موارد ذکر شده را بررسی نمودند و در پایان ضمن ابراز خشنودی و رضایت از وضعیت آموزشی بیمارستان ابراز امیدواری کردند که تمامی مراکز درمانی در آینده ای نزدیک به این سطح از آموزش و تخصص برسند 

منبع خبر:
تصاویر خبر