جزئیات خبر
مهندسین یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت!
1397/11/5

5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به تمامی مهندسان سخت کوش این سرزمین مخصوصا مهندسین واحدهای مختلف بیمارستان پاستور نو تبریک عرض میکنیم.

منبع خبر: