جزئیات خبر
روز جهانی ماما مبارک باد
1398/2/14

به مناسبت روز جهانی ماما بیمارستان پاستورنو برای پرسنل مامای بیمارستان جشنی ترتیب دادند و ازایشان تقدیر و تشکر نمودند.

منبع خبر:
تصاویر خبر