جزئیات خبر
روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان پاستور
1398/2/15

بمناسبت روز جهانی بهداشت دست در محیط بیمارستان پاستور نو به پرسنل آموزش چگونگی نظافت دست ها آموزش و به آنها ژل های شستشو دست اهدا گردید.

منبع خبر:
تصاویر خبر