جزئیات خبر
میلاد با سعادت حضرت زینب و روز پرستار مبارک باد
1398/10/11

پرستار با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند.

روز پرستار مبارک.

منبع خبر: