جزئیات خبر
فراخوان جذب نیرو
1399/9/15

بیمارستان پاستور نو جهت تکمیل کادر واحد حسابداری خود به تعدادی انبار دار نیازمند است.متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به این آدرس ارسال نمایند.