جزئیات خبر
هنر نمایی بیمار عزیز سارا نوری
1400/3/10

سارا نوری فرشته کوچولویی که با هنرنماییش کلی انرژی مثبت به پرسنل بیمارستان هدیه داد

منبع خبر:
تصاویر خبر