جزئیات خبر
هنر نمایی بیمار عزیز نیوشا گلستانی
1400/4/7

نیوشا گلستانی فرشته کوچولویی که با هنرنماییش کلی انرژی مثبت به پرسنل بیمارستان هدیه داد

منبع خبر:
تصاویر خبر