جزئیات خبر
هنر نمایی بیمار عزیز آرتین علیمردانی
1400/10/21

آرتین علیمردانی فرشته کوچولویی که با هنرنماییش کلی انرژی مثبت به پرسنل بیمارستان هدیه داد

منبع خبر:
تصاویر خبر