بخش جراحی زنان

بخش جراحی زنان در طبقه دوم ساختمان قدیمی بیمارستان واقع شده که از نظر موقعیت مکانی و دسترسی مراجعین از سمت راست به بخش دو و خروج اضطراری و از طریق راه پله های بخش به زایشگاه و NICU در طبقه اول و همچنین اورژانس در طبقه همکف منتهی می شود.

این بخش شامل 4 اتاق 3 تخته و 2 اتاق 2 تخته می باشد که 16 تخت فعال دارد.

به منظور سهولت ارتباط بیماران و همراهیان محترم خطوط تلفن داخلی با شماره اتاق تعبیه گردیده است.

داخل هر اتاق کاناپه تاشو جهت استراحت همراهیان در نظر گرفته شده است.

همچنین این بخش شامل اتاق ایزوله ، اتاق کار و رختکن می باشد.

ایستگاه پرستاری به منظور دسترسی سریعتر به بیماران در مرکز سالن قرار گرفته است.

در این بخش بیماران جراحیهای زیبایی، عمومی، زنان و ارولوژی بستری میشوند.

پرسنل پرستاری این بخش بسیار مهربان و مسلط به فنون و اصول پرستاری می باشند.

فضای داخل سالن و اتاق ها از طراحی زیبا و روشن و سقف های دکوراتیو با طرح ها و مناظر زیبا و آرامبخش طراحی و اجرا گردیده است. 

 

مسئول بخش
پروانه حاجی زاده

سرپرستار بخش زنان

لیسانس پرستاری با 19 سال سابقه فعالیت 

7 سال سابقه سرپرستاری و 6 سال سابقه سوپروایزر شب.

تجربیات کاری:

اتاق عمل، بخش اطفال، جراحی زنان ، جراحی عمومی، جراحی زیبایی، هماتولوژی اطفال

سابقه مربی گری و تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

2 بار انتخاب به عنوان پرستار نمونه

 

گالری تصاویر