بخش زایشگاه

بخش زایشگاه در طبقه اول بیمارستان قرار دارد که از نظر موقعیت مکانی به گونه ای واقع شده است که از یک ورودی دسترسی به بخش اطفال و از ورودی دیگر بخش اورژانس و از هر دو ورودی به بخش NICU به سهولت میسر است.

فضاهای بخش:

1- اتاق معاینه بیمار

2- ایستگاه پرستاری

3- اتاق لیبر (پیش از زایمان)

4- اتاق انبار

5- اتاق زایمان

6- اتاق کار

7- اتاق Post Partum (پس از زایمان)

8- اتاق استراحت و رختکن پرسنل

 

علایم راهنما در قسمت ورودی بیمار به زایشگاه روی دیوار پذیرش و سالن ها مشخص شده است.

داخل زایشگاه اسامی اتاق ها با پرچسب نام اتاق خوانا مشخص می باشد.

درب های مربوط به ورود بیمار به اندازه کافی عریض میباشد به نحوی که برانکارد یا ویلچر به راحتی قابل حمل و نقل باشد.

مسئول بخش
زهره جوامع

لیسانس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

24 سال سابقه فعالیت

9 سال به صورت پاره وقت

2 سال به صورت تمام وقت

13 سال مسئول بخش زایشگاه بیمارستان پاستور

 

سابقه آموزش به عنوان مربی مادران باردار از سال 1386

برگزیده دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مامای نمونه در سال های 89، 92 و 94

 

گالری تصاویر