جزئیات خبر
روز پرستار مبارک
1397/10/22

ای پرستار! تو، پیام آور امیدی که مجاهدت شب زنده دارانِ راه عشق
در شفابخشی دستانت تجلّی پیدا میکند
ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار بر شما مبارکباد

منبع خبر:
تصاویر خبر