آزمایشگاه

این مرکز مفتخر است به انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی :

- بیوشیمی

- خون شناسی

- هورمون شناسی

- ایمونولوژی

- میکروب شناسی

- تومورمارکر

- سیتولوژی

- غربالگری جنین

- بانک خون

مطابق با استانداردهای بین المللی و با جدیدترین دستگاه های روز دنیا .

مسئول فنی : جناب دکتر سیدمحمد بیدار متخصص کلینیکال آناتومیکال پاتولوژی و دارای بورد تخصصی

سوپروایزر : آقای سیدحسین نبوی کارشناس علوم آزمایشگاهی با چهل سال سابقه کاری

 

مسئول بخش
دکتر سید محمد بیدار

متخصص کلینیکال آناتومیکال پاتولوژی و دارای بورد تخصصی

گالری تصاویر