فارغ التحصیل رشته کارشناسی پرستاری از دانشگاه ازاد اسلامی در سال 1383

کار دانشجویی در بیمارستان سوانح –امدادی از سال 1380 تا 1383

گذراندن طرح و لایحه مشمولین وظیفه خدمات بهداشت و درمان وزارت بهداشت در بخش عفونی و همزمان بخش قلب و سی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1383

مربی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و نیشابور در سال 1385

پرستاردر بیمارستان و زایشگاه پاستورنو - سال 1385

سوپروایزر کنترل عفونت در بیمارستان و زایشگاه پاستورنو از سال 1386

پرستار بخش عفونی بیمارستان امام رضا -  سال 1389

کارشناس کنترل عفونت در بیمارستان امام رضا - سال 1390

پرستار بخش پست آنژیو گرافی در بیمارستان امام رضا - 1392

 

بیمارستان و زایشگاه پاستورنو مشهد
مدیر عامل بیمارستان
دکتر علی انجم شعاع

سرهنگِ دکتر علی انجم‌شعاع(متخصص بیهوشی) متولد1336

از فعالان انقلابی در سال57 هم‌زمان با انقلاب فرهنگی

جزو فعالان جهادسازندگی در مناطق محروم

شرکت در عملیات‌های مختلف خیبر، والفجر، بدر و کربلا و مرصاد در لباس پزشکی

سرپرست بیمارستان 528 صحرایی سومار 1360

خدمت در بهداری لشکر 77  سال 1364

خدمات پزشکی در نجف اشرف

 

رئیس بیمارستان
دکتر سید بهروز افتخارزاده

سرهنگِ دكتر سید بهروز افتخار زاده 

فارغ التحصیل رشته پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دوره عالی مدیریت و راهبری مراكز درمانی نیرو های مسلح

دوره عالی مدیریت درمانی در شرایط بحران

10 سال سابقه مدیریت بیمارستانی

رئیس سابق بیمارستان 550 ارتش مشهد

ارشد بهداشت و درمان ارتش در شمال شرق از 1391 لغایت 1396

 

 

مدیران ارشد بیمارستان
مسئولین بیمارستان